Duurzame groei voor betere prestaties

Het succesvol grootbrengen van biggen is gebaseerd op een ‘cirkel’ van kwaliteitsvoeding, goede diergezondheid en efficiënt bedrijfsmanagement. LifeStart beïnvloedt alle drie de factoren op proactieve en positieve wijze, vanaf de geboorte van de big tot aan het spenen, voor de beste prestatie bij slacht.

VoedertrogVroegtijdige kwaliteitsvoeding, voor een betere groei
Voor de beste prestaties van varkens is het cruciaal dat biggen naast de zeugenmelk extra voer opnemen om hun darmen voor te bereiden op de opname en vertering van voer. De opname van grote hoeveelheden droogvoer ondersteunt de vroege ontwikkeling van het maagdarmkanaal, die in deze periode snel groeit. Hoe sneller de darmen volgroeid zijn, hoe eerder een big vast voer kan opnemen. Dit is van belang om een betere en gezondere groei te realiseren. Een voedingsprogramma helpt biggen hun vroege voeropname te maximaliseren om de ontwikkeling van de darmen te ondersteunen, wat resulteert in uniformere tomen, meer gespeende biggen per worp en een hoger slachtgewicht.

Verbetering en behoud van een goede diergezondheid Varkensgezondheid
Het behoud van een goede diergezondheid speelt een sleutelrol voor een winstgevende varkenshouderij. De juiste verzorging en het aanbieden van de juiste voedingsstoffen hebben een positief effect op de dieren. Voeradditieven worden in diervoeding vaak gebruikt om de darmgezondheid te verbeteren en de voedingswaarde van het voer te behouden, zodat dieren kunnen profiteren van de nutritionele waarde in het voer. Specifieke voeradditivieven stimuleren de ontwikkeling van de darmen en de vroege ontwikkeling van de immuniteit. Dit leidt tot betere prestaties van de dieren.

Effectief bedrijfsmanagement leidt tot betere resultaten   farm management
Om een bedrijf winstgevend te laten zijn is een effectief bedrijfsmanagement van groot belang. Biggen hebben zorg nodig omdat ze de eerste weken na de geboorte heel kwetsbaar zijn. Bovendien stijgt het aantal geboren biggen per worp aanzienlijk. Zwakke biggen hebben meer ondersteuning nodig omdat ze gemakkelijk worden doodgelegen of te weinig energie hebben om bij de uier van de zeug te komen, waardoor ze geen biest- en melk binnenkrijgen. Daarnaast spelen toezicht op de huisvesting, klimaatbeheersing, bioveiligheid reiniging en ontsmetting, evenals databeheer, een rol bij het verbeteren van de groei en het voorkomen van uitval. 

Click to close this message
This site uses cookies Read more