Stap 4: Overleggen

In de eerste zes weken van het leven van een big zijn zes kritieke fasen waarin er kan worden gestuurd op kwaliteitsvoeding, goede diergezondheid en effectief bedrijfsmanagement.

4. Optimaal gebruik van zeugenmelk
• Houd alle biggen bij de zeug, tenzij de toom groter is dan het aantal
functionele spenen.
• Leg zware biggen over naar een ander toom omdat zwakke biggen
een betere overlevingskans hebben bij de eigen moeder.
• Zoek een pleegzeug als overleggen naar een ander toom niet mogelijk is.

Click to close this message
This site uses cookies Read more